Σεμινάρια αισθητήριας κίνησης και αυτοσχεδιασμού για το ευρύ κοινό

Καθώς οι προκλήσεις της καθημερινότητας είναι διαρκείς, τόσο σε σωματικό, όσο και σε ψυχικό επίπεδο, συχνά έχουμε την αίσθηση πως χάνουμε τη δυνατότητά μας να μένουμε σε επαφή με τη χαρά και το νόημα του να είμαστε ζωντανοί, παύουμε να είμαστε προσαρμοστικοί και δημιουργικοί, νιώθουμε πως η ζωή απλά μας ξεπερνάει.

νισχύοντας τη σχέση μας με την εσωτερικότητα του σώματος, την κίνηση και την έκφραση, μέσω ασκήσεων αισθητήριας κίνησης και αυτοσχεδιασμού, στόχος του συγκεκριμένου σεμιναρίου είναι:

  • Η πρόσβαση στη ρευστότητα, το συντονισμό και την ελευθερία της κίνησης.
  • Η εκπαίδευση της προσοχής και της πρόθεσης, για να είμαστε πιο συνειδητοί στον τρόπο που δρούμε και αλληλεπιδρούμε.
  • Η ενίσχυση της σταθερότητας και της προσαρμοστικότητας απέναντι στις προκλήσεις της ζωής.
  • Το άνοιγμα-διαθεσιμότητα, με αποδοχή προς τους άλλους και τον εαυτό μας.
  • Η επαφή με τη χαρά της έκφρασης, της κίνησης και του μοιράσματος.
  • Η ενδυνάμωση της αυθεντικότητας, της φαντασίας και της δημιουργικότητας.
  • Η αλλαγή-ανανέωση της οπτικής μας και των εσωτερικών και εξωτερικών σημείων αναφοράς μας.
  • Η τοποθέτηση στο παρόν και το άνοιγμα προς αυτό που θα προκύψει στο μέλλον.