Σεμινάρια αισθητήριας κίνησης και αυτοσχεδιασμού για καλλιτέχνες

Ανεξαρτήτως του καλλιτεχνικού χώρου στον οποίο ανήκουμε, βρισκόμαστε συχνά αντιμέτωποι με διάφορα επίπεδα προκλήσεων.

Στα πλαίσια του συγκεκριμένου σεμιναρίου και μέσω ασκήσεων αισθητήριας κίνησης και αυτοσχεδιασμού, ερχόμαστε σε επαφή με το αισθητήριο μέρος της κίνησης, την εσωτερικότητα του σώματος και την ψυχοσωματική συνολικότητα. Έτσι:

  • Aποκτούμε εργαλεία διαχείρισης του στρες που συνδέεται με την έκθεση στο κοινό.
  • Mπορούμε να είμαστε σε δράση με λιγότερο ενεργοβόρο τρόπο, με αποτέλεσμα να ελαχιστοποιούμε τη σωματική, ψυχική και νοητική καταπόνηση.
  • ‘Eχουμε πρόσβαση σε μία διευρυμένη συνειδητότητα, με αποτέλεσμα τη βελτίωση της ποιότητας παρουσίας μας στη σκηνή.
  • Aνανεώνουμε και ενδυναμώνουμε τη σχέση μας με τη δημιουργικότητα.
  • Eνισχύουμε την αυθεντικότητά μας και την αμεσότητα στη σχέση μας με το κοινό.
  • Mαθαίνουμε να είμαστε πιο παρόντες στη σχέση μας με το χώρο και το χρόνο.
  • Eκπαιδευόμαστε στην αυτοσχεδιαστική performance.
  • Aποκτούμε πρόσβαση στην αντήχηση της δράσης μας.