Εβδομαδιαία μαθήματα αισθητηρίου Barre à Terre

Πρόκειται για έναν ήπιο τρόπο σωματικής άσκησης που στηρίζεται στις αρχές του μπαλέτου και της σωματοψυχοπαιδαγωγικής.

Γίνεται κυρίως σε ξαπλωτή θέση με βραδύτητα, εστιάζοντας την προσοχή μας στην αίσθηση του σώματος και της κίνησης.

Στόχος αυτού του μαθήματος είναι το σώμα να ξαναβρεί την ελαστικότητα, τη συνολικότητα και την οργάνωσή του.

Έτσι προλαμβάνουμε ή απαλλαγόμαστε από πόνους, κούραση και στρες. Αφορά κάθε άνθρωπο ανεξάρτητα από τη φυσική του κατάσταση ή την ηλικία.