Σεμινάρια αισθητήριας κίνησης και αυτοσχεδιασμού για εταιρείες

Απευθυνόμενη στο πλαίσιο των προκλήσεων του εργασιακού περιβάλλοντος, η moving being έχει ως στόχο να συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας της επαγγελματικής ζωής, προτείνοντας εργαλεία διαχείρισης του στρες και ενίσχυσης της δημιουργικότητας, της συνοχής και της αποδοτικότητας της ομάδας.

Στηριζόμενοι στη σχέση μας με την εσωτερικότητα του σώματος, την κίνηση και την έκφραση, μέσω ασκήσεων αισθητήριας κίνησης και αυτοσχεδιασμού:

  • Αναπτύσσουμε την εσωτερική σταθερότητα και εμπιστοσύνη.
  • Βελτιώνουμε την ποιότητα ακούσματος, υποδοχής και διαθεσιμότητας προς τον εαυτό μας και τους άλλους.
  • Μαθαίνουμε να είμαστε περισσότερο και ουσιαστικότερα παρόντες στη δράση.
  • Βελτιώνουμε την προσαρμοστικότητά αλλά και την αποφασιστικότητά μας.
  • Ανακαλύπτουμε, εκφράζουμε και μοιραζόμαστε καινούργια επίπεδα δημιουργικότητας.
  • Ανανεώνουμε τη σχέση μας με τον εαυτό μας και την ομάδα.
  • Αποκτούμε πρόσβαση σε νέες οπτικές για το ρόλο μας, την ομάδα, τα project.